Waarom een vennootschap oprichten?

Zorg voor een ervaren boekhouder

Zo word je een gelukkige ondernemer

Ondernemen is een werkwoord. Iedereen die op zijn eigen tempo zijn ding kan doen heeft het recht om daar ook gelukkig van te worden. Soms staan er wel enkele vaste nalatigheden en praktische bezwaren in de weg van dat geluk. Iedereen die van zijn idee een welvarend bedrijf wil maken, zal moeten rekening houden met enkele principiële spelregels die bepalend zijn voor geluk of verdriet. Zorg dat je op eventuele tegenslagen voorbereid bent. Hieronder enkele vuistregels.

“ De rijkste mens ter wereld heeft niet meer dan deze die genoeg heeft”

 1. Doe wat je graag doet

Wie van zijn hobby, liefhebberij of passie zijn beroep kan maken, zal altijd slagen in zijn opzet als hij het hoofd koel weet te houden en zich niet laat afleiden door emoties of grootheidswaanzin. Laat je leiden door je passie, want daar ben je ongetwijfeld goed in. Laat je nooit leiden door wraak of jaloezie, want dat zijn slechte raadgevers die je laten mislukken voor je begonnen bent. De kans dat u uitstekend werk levert is groter wanneer je iets doet dat jegraag doet.

 1. Leer rekenen

Stel een business plan op en controleer dagelijks of je de targets, de doelstellingen die je jezelf hebt opgelegd ook haalt. Bij een storm zijn het altijd de zwakste bladeren die eerst sneuvelen. In het zakenleven is het niet anders. Zorg dus dat je geen ‘zwakke bladeren’ hebt.

 1. Doe niet alles zelf

Niemand is vandaag in staat om alles zelf te doen. Wees dus geen ‘homme orchestre’ zoals dat heet. Kies medewerkers die beter zijn dan jijzelf. Omring je met kwaliteit en expertise en je zal langer leven. Ook als onderneming. Omring je ook met gelukkige mensen. Als je medewerkers niet gelukkig zijn, zal je ook geen gelukkige klanten hebben.

 1. Check je klanten

Laat je niet blij maken met een dode mus. Voor je iemand als klant toelaat van je bedrijf, onderzoek je de betrouwbaarheid, de solvabiliteit en de loyaliteit van deze potentiële klant. Weet met wie u zaken gaat doen. Let vooral op met klanten die alles beter weten. Er zijn voldoende kanalen om de betrouwbaarheid en de wenselijkheid van samenwerking te controleren. Het heeft geen enkele zin om tijd, energie en geld te steken in klanten die niet in de mogelijkheid blijken te zijn je diensten te betalen of die een reputatie meedragen van onbetrouwbare partner.

 1. Bevestig alle afspraken

Zorg er altijd voor dat een afspraak bevestigd worden zodat er geen misverstanden mogelijk zijn en afspraken ook niet fout geïnterpreteerd kunnen worden. Geef niemand een reden om een afspraak verkeerd te begrijpen. Bevestig de hoofdzaken van een afspraak altijd. Indien het om complexe afspraken gaat of om interpreteerbare afspraken, schakel dan een advocaat in die ervaring heeft met dat soort van overeenkomsten.

In de meeste gevallen kan het volstaan om een bestelbon te laten tekenen of een afspraak schriftelijk te bevestigen. Een door de klant ondertekende bestelbon heeft de voorkeur.

Maak er voor jezelf ook een erezaak van om altijd gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer er redenen zouden zijn waarom bepaalde afspraken niet zouden kunnen gerespecteerd worden, bespreek dat dan met de partijen met wie je een afspraak hebt gemaakt.

 1. Wees niet hebzuchtig

Zorg ervoor dat alle betrokken partijen voordeel hebben bij een afspraak. Trek het laken niet teveel naar jezelf. Leven en laten leven. Een partner die geen geld verdient aan de afspraak, komt in de verleiding om dat geld op een andere manier binnen te halen. Hebzucht is een slechte raadgever en vergezelt je naar de vernieling. Als je toch in de verleiding zou komen, denk dan aan het gezegde van de Griekse wijsgeer Solon die zei: “De rijkste mens ter wereld heeft niet meer dan deze die genoeg heeft.”

Iemand die alles wil, krijgt vaak het deksel op de neus. Hoofdzaak is: werk met gelukkige mensen, en gelukkige mensen zijn zij die goed hun brood verdienen. Zij zullen je inspireren.

 1. Zorg voor een functioneel netwerk

Vaak is het belangrijker wie je kent dan wat je kent. Wees dus sociaal. Zorg dat je contact houdt met de wereld. Word lid van een of meerdere clubs, laat je zien in het openbaar leven. Wees zoveel mogelijk aanwezig op de uitnodigingen die je ontvangt vanuitjew eigen netwerk. Dat is de enige garantie dat ook zij aanwezig zullen zijn wanneer jij hen uitnodigt.

Als je vrienden wil, dan moet je zorgen dat ze je nodig hebben.

 1. Communiceer veel en correct

Laat regelmatig van je horen via de verschillende kanalen die ter beschikking staan. Zorg dat je vrienden, familie, kennissen, prospecten en relaties weten wat je doet. Hoe kunnen zij klant worden als ze niet weten wat je doet?

Leer omgaan met de pers. Zend persmededelingen naar de media die voor je bedrijf of bedrijvigheid belangrijk zijn. Verzend nieuwsbrieven, aanbiedingen, getuigenissen enzovoorts naar iedereen die voor jou belangrijk is. Zo bouw je aan een imago. Uiteindelijk zal dat ook lonen.

Communiceer ook over vervelende zaken. Maak nieuwe afspraken als de bestaande afspraken om onvoorziene omstandigheden moeilijk liggen.

 1. Factureer onmiddellijk

Maak er een gewoonte van om je geleverde diensten of goederen onmiddellijk bij de levering of onmiddellijk na de levering (als dit niet samen kan) te factureren. Stel facturatie nooit uit. Geef dit de absolute voorrang. Zolang een klant geen factuur heeft kan hij niet betalen. Een gezond betaalgedrag van uw klanten is eenbelangrijk onderdeel van de welvaart vanjew bedrijf.

Indien het over een langdurige, complexe opdracht gaat, werk dan zeker met voorschotten of tussenfacturen.

Zorg dat je ook duidelijk je verkoopsvoorwaarden op de factuur hebt staan. Dat mag op de keerzijde van de factuur, op voorwaarde dat je vooraan vermeldt: “Verkoopsvoorwaarden: zie keerzijde” bijvoorbeeld.

 1. Kies voor strakke betalingstermijn

Zet duidelijk op de factuur wanneer deze factuur moet betaald worden. Hoe langer de betalingstermijn die je vooropstelt, hoe groter het risico dat je factuur geen prioriteit krijgt of zelfs niet betaald wordt. Een lange betalingstermijn heeft hoe dan ook een effect op de liquiditeit van je onderneming.

Wanneer facturen op de vervaldag niet betaald worden, stuur dan een herinnering of telefoneer met de klant. Vraag naar de reden waarom niet correct betaald wordt. Vraag wanneer de klant wel zal betalen en bevestig deze afspraak.

Volg het betalingsgedrag van je klanten streng op en neem de gepaste maatregelen indien na een betalingsherinnering nog altijd niet betaald wordt. Schakel eventueel een advocaat in die via alle beschikbare, juridische middelen voor incasso kan zorgen.

Hoe langer je wacht om te reageren, hoe moeilijker het zal zijn om betaald te worden. De klant kan je niet kwalijk nemen dat je vraagt van de afspraken na te komen.

 1. Ga uit van je eigen kracht

Zwijg over de zwakten van uw tegenstrever. Praat over je eigen sterkte. Geef je tegenstrever geen gratis publiciteit.

TIP

Maak er een gewoonte van om je business plan zeker wekelijks of bij grote drukte tweewekelijks te toetsen aan de werkelijkheid. Ben je op schema, onder schema, boven schema? Hoe is het betaalgedrag van de klanten? Stuur eventueel bij indien de noodzaak je daartoe dwingt. Maar hou het duidelijk in de gaten. Het is belangrijk wanneer je een strategie op langere termijn wil vastleggen.

Tony Meesdom -

woensdag 23 augustus 2017

 • Wat zijn de nieuwe regels voor het oprichten van een vennootschap vanaf midden 2019

  Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur nemen? Zelfstandige in bijberoep

  Helemaal op je eigen benen gaan staan is een grote stap in je leven. Sommigen stellen dat moment nog wat uit en gaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Dat wil zeggen dat je, naast (meestal na) je job als loontrekkende een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Stappenplan bij de opstart van een zaak

  Bij het opstarten van een zelfstandige activiteit is het belangrijk dat je van bij de start in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Overleg met je boekhouder over de te nemen stappen.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Mag jij wel zelfstandige worden?

  Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

  Lees verder

 • Zo word je een gelukkige ondernemer

  Ondernemen is een werkwoord. Iedereen die op zijn eigen tempo zijn ding kan doen heeft het recht om daar ook gelukkig van te worden. Soms staan er wel enkele vaste nalatigheden en praktische bezwaren in de weg van dat geluk. Iedereen die van zijn idee een welvarend bedrijf wil maken, zal moeten rekening houden met enkele principiële spelregels die bepalend zijn voor geluk of verdriet. Zorg dat je op eventuele tegenslagen voorbereid bent. Hieronder enkele vuistregels.

  Lees verder