Dekking!

Stappenplan bij de opstart van een zaak

Wat moet je doen om je als startend ondernemer te vestigen?

De federale, gewestelijke en provinciale overheid moedigt hoe langer hoe meer personen aan om zich als startend ondernemer te vestigen. Het land heeft behoefte aan jonge ondernemers.

Er zijn vele redenen opdat iemand zou kiezen voor een carrière als zelfstandige of om een eigen bedrijf op te richten. Maar er zijn zaken waarmee je zeker rekening moet houden. Hiernaast geven we de tien geboden weer die als leidraad mogen dienen voor wie zelfstandig wil worden.

Over al deze “geboden” afzonderlijk geven we verder in deze brochure meer gedetailleerde inlichtingen.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn, handelingsbekwaam zijn en over al je burgerrechten beschikken. Burgers die niet uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) komen, moeten een verblijfsvergunning bezitten en houder zijn van een beroepskaart.

Aantonen dat je beschikt over een basiskennis bedrijfsbeheer en controleren of de door jouw gekozen activiteit niet onderhevig is aan bepaalde diploma’s, toelatingsvoorwaarden, speciale licenties of vergunningen.

Je moet een businessplan opstellen waaruit de leefbaarheid van je activiteit moet blijken.

Je moet de juridische vorm van je onderneming bepalen: eenmansvennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap, e.d. Er bestaat nu ook een BVBA Starter.

Je moet een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling.

Als je een vennootschap opricht zal je samen met een notaris of boekhouder de statuten moeten opstellen voor je vennootschap. De neerlegging van die statuten gebeurt via een ondernemingsloket of notaris bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De griffie bezorgt je een ondernemingsnummer. Daarna neem je contact op met een ondernemingsloket.

Natuurlijke personen en vrije beroepen wenden zich tot een ondernemingsloket dat het ondernemingsnummer toekent. Het loket schrijft voor hen, en ook voor rechtspersonen, de basisgegevens, activiteiten en vestigingseenheden in de kruispuntbank van ondernemingen.

Indien de activiteit dit vereist, dien je je in te schrijven bij de btw-administratie.

Je moet de activiteit als zelfstandige binnen de 90 dagen na de start aansluiten bij een sociale verzekeringskas. Dit geeft je recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. Ook de vennootschap zelf moet aansluiten.

Je moet je aansluiten bij een ziekenfonds.

Tony Meesdom -

woensdag 23 augustus 2017

 • Wat zijn de nieuwe regels voor het oprichten van een vennootschap vanaf midden 2019

  Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur nemen? Zelfstandige in bijberoep

  Helemaal op je eigen benen gaan staan is een grote stap in je leven. Sommigen stellen dat moment nog wat uit en gaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Dat wil zeggen dat je, naast (meestal na) je job als loontrekkende een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Stappenplan bij de opstart van een zaak

  Bij het opstarten van een zelfstandige activiteit is het belangrijk dat je van bij de start in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Overleg met je boekhouder over de te nemen stappen.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Mag jij wel zelfstandige worden?

  Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

  Lees verder

 • Zo word je een gelukkige ondernemer

  Ondernemen is een werkwoord. Iedereen die op zijn eigen tempo zijn ding kan doen heeft het recht om daar ook gelukkig van te worden. Soms staan er wel enkele vaste nalatigheden en praktische bezwaren in de weg van dat geluk. Iedereen die van zijn idee een welvarend bedrijf wil maken, zal moeten rekening houden met enkele principiële spelregels die bepalend zijn voor geluk of verdriet. Zorg dat je op eventuele tegenslagen voorbereid bent. Hieronder enkele vuistregels.

  Lees verder