Verandering voor starters vanaf 2019 uitgelicht

Wat zijn de veranderingen voor zelfstandigen en kmo’s in...

Registreer u vóór 31 maart 2019

Als bedrijfsleider van een vennootschap bent u verantwoordelijk voor uw registratie. U hebt nog tot 31 maart de tijd. Bent u te laat, dan riskeert u een sanctie. Contacteer uw SBB-adviseur voor ondersteuning.

1. Wie moet wie registreren?

De verplichting tot registratie slaat op elke zogeheten ‘informatieplichtige’. Dat zijn niet alleen vennootschappen, maar ook vzw’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare entiteiten. De term UBO doelt dan weer op een natuurlijke persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over die informatieplichtige. In een vennootschap bent u UBO als u meer dan 25% van de aandelen of stemrechten bezit of als u zeggenschap heeft over de vennootschap op een andere manier, zoals bijvoorbeeld op basis van een aandeelhoudersovereenkomst. Zijn er geen UBO’s aan te wijzen op deze gronden, dan moeten de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap als UBO worden ingeschreven.

2. Wat moet u concreet doen?

Als informatieplichtige moet u een aantal basisgegevens van uw UBO’s doorspelen: naam, geboortedatum, nationaliteit en adres. Ook de ‘categorie’ van UBO (heeft hij bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen, of op een andere manier zeggenschap over het bedrijf?) hoort thuis in de database, net zoals de datum waarop hij UBO werd. Daarnaast moet u bewijsstukken toevoegen die de door u aangegeven categorie staven.

U geeft die gegevens ten laatste op 31 maart 2019 door via het onlineplatform MyMinFin, waarna ze in het UBO-register terechtkomen. Uw SBB-adviseur kan u hierin bijstaan. De data blijven daar bewaard tot 10 jaar na het einde van uw vennootschap of vereniging.

3. Waarom eigenlijk?

Het register moet een krachtig wapen vormen tegen witwaspraktijken, fiscale fraude en terrorismefinanciering. Naast overheden en de fiscus hebben daarom ook economische beroepsbeoefenaars, adviseurs, notarissen, advocaten en banken toegang. Ook burgers krijgen (beperkte) inzage in de data.

4. Wat als u niet (tijdig) registreert?

Bij niet-registratie loopt u als bestuurder van een informatieplichtige persoonlijk het risico op een boete tussen 250 en 50.000 euro. Ook als de gegevens of bewijsstukken onvolledig of van onjuist zijn, riskeert u een financiële sanctie.

Meer info?

Hebt u een vraag over het UBO-register of over de UBO’s in uw vennootschap? Vraag raad bij uw boekhouder. U kunt ook steeds terecht bij een SBB-kantoor in uw buurt. Onze adviseurs helpen u met plezier op weg.