Van idee tot plan

Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur...

Wat doet de notaris?

Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap – ook een éénpersoons-bvba – kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

Net zoals de boekhouder of de accountant is de notaris een sleutelpersoon in het leven van de ondernemer. Hij of zij is immers de enige persoon die wettelijk bevoegd is om officieel akte nemen van bepaalde beslissingen in je leven. Zo ook van je beslissing om (alleen of met anderen) een vennootschap op te richten.

De notaris is een universitair geschoold jurist die niet alleen alles weet van erfenissen, vastgoed en huwelijksaktes, maar ook van vennootschapsrecht. Uiteindelijk zal hij de oprichtingsakte van je nieuwe zaak opstellen, maar daarvoor zal hij/zij je heel veel vragen stellen en vooral ook deskundig advies geven.

Hier een – niet-exhaustief – lijstje van wat de notaris doet voor de startende ondernemer:

– Advies inzake de vennootschapsvorm. De notaris bespreekt met jou (en je vennoten) de verschillende vennootschapsvormen, elk met haar eigen voor- en nadelen.

– Uitleg over de beginselen van het vennootschapsrecht, zoals kapitaal, aandeelhoudersovereenkomst, benoeming en ontslag van zaakvoerders, raad van bestuur, algemene vergadering en wettelijke verplichtingen.

– Vaststellen van het maatschappelijk doel: wat gaat en wil de vennootschap nu en in de toekomst doen?

– Opstellen van de statuten. Dat is de ‘grondwet’ van je vennootschap, waarin een aantal principes worden vastgelegd volgens dewelke de vennootschap zal functioneren.

– Bespreken van het financieel plan.

– Opstellen van de oprichtingsakte van de vennootschap.

– Neerleggen van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Na de oprichting 

Ook na de oprichting blijft de notaris een sleutelpersoon. Indien je vennootschap vastgoed wil aankopen, moet ze via de notaris passeren. Ook bij belangrijke wijzigingen in je vennootschap (andere vennootschapsvorm aannemen, statuten veranderen, vereffening, …) moet de notaris tussenkomen.

https://www.notaris.be/

Tony Meesdom -

woensdag 23 augustus 2017

 • Wat zijn de nieuwe regels voor het oprichten van een vennootschap vanaf midden 2019

  Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur nemen? Zelfstandige in bijberoep

  Helemaal op je eigen benen gaan staan is een grote stap in je leven. Sommigen stellen dat moment nog wat uit en gaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Dat wil zeggen dat je, naast (meestal na) je job als loontrekkende een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Stappenplan bij de opstart van een zaak

  Bij het opstarten van een zelfstandige activiteit is het belangrijk dat je van bij de start in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Overleg met je boekhouder over de te nemen stappen.

  Lees verder

 • Mag jij wel zelfstandige worden?

  Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Zo word je een gelukkige ondernemer

  Ondernemen is een werkwoord. Iedereen die op zijn eigen tempo zijn ding kan doen heeft het recht om daar ook gelukkig van te worden. Soms staan er wel enkele vaste nalatigheden en praktische bezwaren in de weg van dat geluk. Iedereen die van zijn idee een welvarend bedrijf wil maken, zal moeten rekening houden met enkele principiële spelregels die bepalend zijn voor geluk of verdriet. Zorg dat je op eventuele tegenslagen voorbereid bent. Hieronder enkele vuistregels.

  Lees verder