Stappenplan bij de opstart van een zaak

Zo word je een gelukkige ondernemer

Waarom een vennootschap oprichten?

Wie een zelfstandige activiteit start heeft de keuze dit in eigen naam te doen, m.a.w. zichzelf als bedrijf beschouwen en een ondernemingsnummer aanvragen op persoonlijke naam. Ofwel een vennootschap oprichten waarin de zelfstandige activiteit(en) ondergebracht worden. Wat moet je kiezen?

Wie een bedrijf op eigen naam opricht – dus: in persoonlijke naam – is dus in alle omstandigheden en voor alle gevolgen persoonlijk aansprakelijk. Zakelijke afspraken moeten in alle omstandigheden door jou nagekomen worden. Alle verbintenissen moeten financieel gehonoreerd worden, ook indien de inkomsten ontoereikend zijn want dan zal de schuldeiser bij jou persoonlijk te rade gaan. Er kunnen redenen zijn waarom iemand een zelfstandige activiteit in eigen naam organiseert maar het is vandaag eerder ongebruikelijk.

In de meeste gevallen wordt een vennootschap opgericht waarin je alle activiteiten onderbrengt. Dat heeft het grote voordeel dat het mogelijke leveranciers (waaronder de financiële instellingen) meer vertrouwen geeft en dat je – behalve tijdens de eerste zeven jaar – niet noodzakelijk persoonlijk aansprakelijk kunt gesteld worden voor eventuele schulden. Iedere oprichter van een vennootschap heeft wel een oprichtingsverantwoordelijkheid.

Samenwerking geeft je bedrijf vleugels

Een vennootschap oprichten kan om velerlei redenen nuttig zijn. Niet alleen omdat je zo je aansprakelijkheid beperkt, maar vooral voor je geloofwaardigheid als partner tegenover je klanten en je leveranciers. Als bedrijf onder een vennootschapsvorm ben je geloofwaardiger om samenwerkingsverbanden af te sluiten met andere ondernemers.

De ondernemer en zijn bedrijf zijn twee verschillende entiteiten, met eigen inkomsten, eigen uitgaven, eigen rechten en plichten. Wanneer het bedrijf niet slaagt in opdracht en overkop gaat, dan wordt het persoonlijk bezit van de ondernemer niet in het faillissement meegesleurd. Het is dus van het grootste belang dat iedereen zich realiseert dat hij/zij risico’s neemt in het bedrijfsleven en niet alle risico’s die genomen worden leiden tot een succes. Wanneer een bedrijf in moeilijkheden komt of uiteindelijk toch ook in faling moet gaan, zijn de persoonlijke bezittingen van de ondernemer niet in gevaar. Op voorwaarde dat er geen fraude gepleegd is vanzelfsprekend of wanneer aangetoond kan worden dat er vermenging van vermogens is.

Aan welke vennootschapsvorm je de voorkeur moet geven vind je elders op deze site meer informatie. Het is alleszins een onderwerp dat je met je boekhouder moet bespreken. Hij moet weten wat je bedoelingen zijn, en je vooruitzichten, en wat je op korte en middellange termijn verwacht. Deze gegevens worden overigens weerspiegeld in het (verplichte) business plan dat je dient op te stellen.

Wat je vooraf moet weten

Niet alle vennootschappen schermen het privévermogen van de ondernemer af. Bij een bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot hun inbreng. De aandeelhouders kunnen niet meer dan hun inbreng verliezen wanneer de zaak failliet gaat.

Er zijn ook vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid en daar liggen de kaarten natuurlijk anders. Bij dergelijke vennootschappen kunnen de schuldeisers van de vennootschap de persoonlijke bezittingen van de aandeelhouders wel degelijk aanspreken van zodra de vennootschap bijvoorbeeld haar schulden niet (meer) kan betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vof, (vennootschap onder firma), bij een cvoa (coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) of bij een comm.v . (gewone commanditaire vennootschap).

Voor alle duidelijkheid: je blijft altijd aansprakelijk wanneer u grove fouten heb gemaakt, die geleid hebben tot een faillissement. Zo moeten de bedrijfsleiders – van weljee vennootschap dan ook – er altijd over waken dat de bedrijfsvoorheffing, de btw en de rsz tijdig worden betaald, anders zijn zij (en blijven zij) persoonlijke aansprakelijk.

Vennootschappen – onder welke juridische constructie dan ook – werpen geen muur op tegen de beroepsaansprakelijkheid van de beoefenaars van een vrij beroep. Voorbeeld: je bent een huisdokter, specialist of arts en je begaat een beroepsfout waardoor een patiënt af te rekenen krijgt met een blijvend letsel. In dat geval biedt je vennootschap geen bescherming tegen een eventuele schadeclaim. Dat geldt vanzelfsprekend voor elke beroepstak. Wie een beroepsfout maakt is altijd aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die de benadeelde partij kan aantonen. Er bestaan verzekeringen die (deels) een eventuele schadeclaim dekken.

Sociale bijdragen

Sociale bijdragen worden betaald op de inkomsten. Concreet: wanneer je een laag loon uitkeert, moet je minder sociale bijdragen betalen. Uiteraard moet je ook nog de vennootschapsbijdrage betalen.

TIP

Stel je persoonlijke bezittingen niet als borg bij een aansprakelijkheidsattest. Op die manier verlies je het voordeel van “beperkte” aansprakelijkheid. Een borg wordt meestal gevraagd door financiële instellingen voor het bekomen van een krediet. Wees hiermee heel voorzichtig en denk altijd na over de eventuele gevolgen. Denk zeker niet: “dit overkomt mij nooit”. Het is trouwens niet altijd jouw fout of schuld dat iets mislukt. Als je persoonlijke bezittingen als borg stelt, ben je deze wel kwijt in het slechtste geval want de schuldeiser kan zich hierop beroepen.

 

Tony Meesdom -

woensdag 23 augustus 2017

 • Wat zijn de nieuwe regels voor het oprichten van een vennootschap vanaf midden 2019

  Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur nemen? Zelfstandige in bijberoep

  Helemaal op je eigen benen gaan staan is een grote stap in je leven. Sommigen stellen dat moment nog wat uit en gaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Dat wil zeggen dat je, naast (meestal na) je job als loontrekkende een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Stappenplan bij de opstart van een zaak

  Bij het opstarten van een zelfstandige activiteit is het belangrijk dat je van bij de start in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Overleg met je boekhouder over de te nemen stappen.

  Lees verder

 • Mag jij wel zelfstandige worden?

  Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder