Startende zelfstandigen: lagere drempel bijdragen

Vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen: wanneer heb je...

voorafbetalingen-belastingen

Voorafbetalingen van belastingen: geen optie, maar een must

Uw vennootschap wordt verondersteld om doorheen het jaar voorschotten te betalen op de uiteindelijke belasting. Doet uw vennootschap deze voorafbetalingen niet, dan rekent de fiscus een belastingvermeerdering aan: een soort interest op uw laattijdige betaling. Opgelet: sinds het Zomerakkoord is die belastingverhoging verdrievoudigd. Hou de deadlines dus strikt in de gaten.

U kunt er niet onderuit: op de uiteindelijk verschuldigde belasting rekent de fiscus standaard een belastingvermeerdering aan, als u doorheen het jaar geen voorafbetalingen deed. Sinds het Zomerakkoord bedraagt die vermeerdering 6,75%, dat is drie keer zoveel als voorheen (2,25%). Het percentage van 2,25% blijft wel nog geldig voor de zelfstandigen zonder vennootschap.

Verduidelijking met voorbeeld

Stel: u schat de belastbare winst van uw vennootschap tegen het einde van uw boekjaar op 100.000 euro. Een positief gevolg van het Zomerakkoord is dat de vennootschapsbelasting verlaagd werd, en u in dit geval in de belastingschijf van 29,58% terechtkomt: uw belasting bedraagt dan 29.580 euro (100.000 x 29,58%). Maar, als u dit volledige bedrag niet op voorhand aan de fiscus betaalt, dan bedraagt uw belastingvermeerdering maar liefst 1.996,65 euro (29.580 euro x 6,75%).

De deadlines

Er zijn vier tijdstippen waarop u voorafbetalingen aan de fiscus moet doen. Als uw boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gaat het om 10 april 2018, 10 juli 2018, 10 oktober 2018 en 20 december 2018. In principe kunt u dus tot 20 december wachten om uw voorafbetalingen te doen. Maar let op: de voorschotten geven u recht op een vermindering van uw belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate u later stort:

 • Voorafbetaling vóór 10 april: 9% belastingvermindering
 • Voorafbetaling vóór 10 juli: 7,5% belastingvermindering
 • Voorafbetaling vóór 10 oktober: 6% belastingvermindering
 • Voorafbetaling vóór 20 december: 4,5% belastingvermindering

Hoeveel stort u het best (per keer)?

Idealiter stort u vóór 10 april al 75% van uw geschatte belasting aan de fiscus door. Hernemen we ons voorbeeld van hierboven, dan komt dat neer op 22.185 euro (29.580 euro x 75%). Die betaling geeft immers recht op een vermindering van 1.996,65 euro (22.185 euro x 9%). Met andere woorden: uw standaard belastingverhoging van 1.996,65 euro wordt al met uw eerste voorafbetaling tot nul herleid.

U mag natuurlijk spreiden. Betaalt u vóór 10 april 15.000 euro (vermindering: 1.350 euro) en vóór 10 juli 8.630 euro (vermindering: 647,25 euro), dan vermijdt u de belastingverhoging ook. Wacht u echter tot 20 december, dan moet u al 150% (!) van uw geschatte belasting betalen om de interest te vermijden. In ons voorbeeld komt dit neer op een fikse voorafbetaling van 44.370 euro.

Speciale gevallen

1. De 10% extra belasting bij een liquidatiereserve

U hebt de mogelijkheid om uw vennootschapswinst (uw winst na vennootschapsbelasting) op te nemen in een zogeheten ‘liquidatiereserve’. De 10% extra vennootschapsbelasting die u daarvoor betaalt, moet u niet vooraf betalen aan de fiscus en heeft geen impact op uw belastingvermeerdering.

2. De bijzondere heffing bij het niet-naleven van de minimale bezoldiging

Als vennootschap moet u in de regel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een minimale bezoldiging toekennen. Doet u dat niet, dan wordt uw winst sowieso belast aan 29,58% (in plaats van soms 20,40%) en betaalt u een bijkomende (aftrekbare) heffing van 5,1% op het tekort aan loon dat niet is toegekend. Ook met deze heffing hoeft u geen rekening te houden bij uw voorafbetalingen.

3. Vrijstelling mogelijk?

Enkel een nieuw opgerichte vennootschap is gedurende haar eerste drie boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en zo ook de belastingvermeerdering.

Kortom: zorg voor een goede inschatting én planning van uw voorafbetalingen. Advies gewenst? Contacteer een SBB-adviseur in uw regio: hij of zij staat u graag bij met raad en daad.

Gregory Henin -

donderdag 29 maart 2018

 • Aftrekbare kosten als zelfstandige: welke uitgaven breng je in?

  De meeste uitgaven die je doet voor je onderneming geef je aan op je belastingbrief. Die beroepskosten kan je aftrekken van je omzet. Het resultaat is je netto-inkomen, waarop je wordt belast. Hoe meer kosten je maakt voor je zaak, hoe minder belastingen je betaalt. Welke kosten je precies kan inbrengen, vind je in dit overzicht.

  Lees verder

 • Zelfstandige: hoeveel draag je af en hoeveel hou je over?

  Hoe zit het nu precies als je start met een eigen zaak? Hoeveel draag je af en wat houd je netto over van je inkomsten? Specialist SBB berekent het je voor.

  Lees verder

 • Vrouwen aan de macht in (para)medische beroepen en horeca

  Een op drie zelfstandigen is een vrouw, maar in bepaalde beroepen zijn de vrouwen toch aan een opmars bezig of zijn ze nu al in de meerderheid. Meestal starten vrouwen in de (para)medische sector of in de horeca en ze kiezen er eerder voor om zelfstandig te zijn in bijberoep dan in hoofdberoep. Dat blijkt uit een analyse die Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA maakte van de cijfers over starters, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Voor bepaalde beroepen geldt meer dan ooit: vrouwen aan de macht.

  Lees verder

 • 81,9% mist nog de business-opportuniteiten van het internet

  Brussel, 24 oktober 2017 – In de Graadmeter Starters van ACERTA komt “een moeilijke klantenwerving” naar voren als derde grootste verrassing voor starters die op hun eerste anderhalf jaar terugkijken – 32% botst ertegenaan. Diezelfde starters zetten klantenwerving zelfs op nummer 1 als hun allergrootste uitdaging voor de toekomst.

  Lees verder

 • Waar vestig je de maatschappelijke zetel van je onderneming?

  De vestigingsplaats van je bedrijf heeft zijn voordelen en nadelen. Een adreswijziging vergt heel wat werk. Aan de keuze van je vestigingsplaats hangen wel een juridische gevolgen vast.

  Lees verder

 • Welke fiscale voordelen zijn er voor starters?

  Startkapitaal vergaren: veel beginnende ondernemers zien het als een loodzware opdracht, maar de praktijk leert dat ook deze uitdaging best haalbaar is. Nooit eerder werd er namelijk zoveel financiële ondersteuning voor starters voorzien. Zo kom je vandaag niet alleen in aanmerking voor startersleningen, subsidies en premies, maar geniet je ook een aantal onmiskenbare fiscale voordelen.

  Lees verder