SBB Accountants & Adviseurs

Mag je kosten en investeringen gedaan vóór de start als zelfstandige nadien nog inbrengen?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we een onderscheid maken tussen een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een bureau of een laptop) en een uitgave die geen investering is en rechtstreeks in de beroepskosten wordt afgetrokken (bijvoorbeeld de aankoop van een professioneel handboek). Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:

Sandra is in 2015 afgestudeerd en begint in juli 2015 te werken als loontrekkende. Met het oog op haar latere zelfstandige activiteit koopt Sandra al tijdens de zomermaanden van 2015 een aantal gespecialiseerde boeken (vakliteratuur). Dit is een gewone uitgave die niet als investering kan beschouwd worden.

Kan Sandra deze uitgave later nog inbrengen? Dat hangt af van de startdatum van haar zelfstandige activiteit. Indien ze nog in 2015 als zelfstandige van start gaat, kan ze de kost ‘in principe’ nog inbrengen. Dit houdt in dat ze wel moet kunnen bewijzen dat ze deze uitgave daadwerkelijk heeft gedaan om als zelfstandige te kunnen starten en dat ze dit deed met het oog op het verwerven van belastbare beroepsinkomsten. Indien Sandra in 2016 zou starten, zal de fiscus de kost fiscaal verwerpen wegens het zogenaamde ‘eenjarigheidsbeginsel’. Een uitgave kan maar ingebracht worden indien deze gedaan is tijdens hetzelfde jaar waarin de beroepsinkomsten (uit de activiteit waarop de uitgave betrekking heeft) belastbaar zijn.

Wat indien Sandra tijdens de zomermaanden van 2015 een investering doet, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een bureau? Dan geldt het eenjarigheidsbeginsel niet. Met andere woorden, Sandra mag vanaf het jaar 2016 de op dat ogenblik geldende reële waarde in mindering brengen (d.i. fiscaal afschrijven) van haar beroepsinkomsten.

Laatste artikels van partner

Afschrijven of onmiddellijk als kost inbrengen?

Goederen die niet duurzaam in de onderneming aangewend worden, mogen onmiddellijk en volledig in de kosten opgenomen worden (bijvoorbeeld klein kantoormateriaal). Dit zijn geen investeringen. Goederen die wel duurzaam zijn, met een zogenaamde economische levensduur van meer dan één jaar, zijn investeringen (auto, meubilair, laptop, enz.). Investeringsuitgaven mogen slechts geleidelijk ten laste genomen worden door middel van een jaarlijkse afschrijving, gespreid over de vermoedelijke gebruiksduur binnen de onderneming.

Voorbeelden: Kantoor- en handelsgebouw: 3% woning: 3% installaties, machines en uitrusting: 10% software: 20%

Opgelet, sommige activa kunnen niet afgeschreven worden. Dit is o.a. het geval voor de aankoopprijs van een grond.

Adresgegevens

Diestsevest 32

Contactgegevens

Tel.: 016 24 64 85
E-mail
Website

Facebook
LinkedIn
Twitter

Contacteer deze partner