De liquidatiereserve als fiscale uitweg

Je verdienmodel

Tot enkele jaren geleden had je als eigenaar van een vennootschap een goed instrument om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Omdat je op het uitkeren van dividend uit je vennootschap (onder bepaalde voorwaarden) slechts 15% roerende voorheffing moest betalen, was het interessant jezelf een wat lager loon uit te keren. Hierdoor kon je twee vliegen in één klap slaan: je betaalde minder personenbelasting én minder sociale lasten (want die worden berekend op basis van je loon dat je uit de vennootschap trekt). Je boekhouder kon exact bepalen waar het juiste evenwicht lag.

MAAR: de vorige regering heeft het tarief van de roerende voorheffing opgetrokken naar 27%. Dat maakt je ‘bewegingsvrijheid’ heel wat kleiner.