Zorg voor een ervaren boekhouder

Van idee tot plan

Mag jij wel zelfstandige worden?

Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen, moet je bewijzen dat je de basiskennis van het bedrijfsbeheer onder de knie hebt. Dat kun je bewijzen door een diploma (hoger onderwijs, een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behaald in de 3de graad van het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, centrum voor middenstandsopleiding of de centrale examencommissie.

Zonder diploma kun je je praktijkervaring bewijzen door middel van de nodige documenten, zoals je aansluiting bij een sociaal secretariaat, een attest van je werkgever, e.d.)

Attest beroepsbekwaamheid wordt op 1 januari 2018 afgeschaft

De overheid maakte tot nu toe een verschil tussen een aantal gereglementeerde beroepen en andere activiteiten. Voor die gereglementeerde beroepen moest je bovenop de basiskennis van bedrijfsbeheer ook je specifieke beroepsbekwaamheid bewijzen. Het gaat hier om beroepen die te maken hebben met 1) Fietsen en motorvoertuigen, 2° Bouw, 3) Persoonsverzorging en 4) Andere.

De volledige lijst kun je hier vinden:

http://www.vlaanderenonderneemt.be/start/beroepsbekwaamheid

Je kunt je beroepsbekwaamheid bewijzen door een diploma (bv. van bakker of slager), door ervaring of via een getuigschrift behaald voor de centrale examencommissie.

https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen

De Vlaamse overheid schaft de verplichting om een attest van beroepsbekwaamheid te hebben vanaf 1 januari 2018 af.

http://www.vlaio.be/sites/default/files/170317_pb_afschaffing_vestigingswet_princ.pdf

Solo of vennootschap?

Een van de eerste beslissingen die je moet nemen als je je eigen zaak wil starten is de juridische vorm kiezen waarbinnen je wil werken. Maar daarvoor moet je eigenlijk nog een andere knoop doorhakken. Wil je alleen aan de slag of liever samen met een of meer partners? Beide formules hebben hun voor- en nadelen. Samengaan met partners wil zeggen dat je het latere succes moet delen. De relatie met je partners kan op een gegeven moment onder druk komen te staan. Zeker wanneer de zaken wat minder gaan. Als je alleen aan de kar trekt, ben je van a tot z de baas. Jij alleen neemt de beslissingen. Eventueel succes en bijhorende winst is alleen voor jou. Maar een eventuele mislukking is ook alleen jouw verantwoordelijkheid. Je kunt je niet wegstoppen achter je vennoten.

Eens deze horde genomen, zijn er verschillende mogelijkheden.

Soloslim

Ga je alleen aan de slag, dan kun je kiezen tussen twee vormen: de eenmanszaak en de bvba. Beide hebben behoorlijke voor- en nadelen. De verschillen zijn groot en situeren zich op het vlak van minimaal aantal vennoten, oprichtingskosten, benodigd kapitaal, en aansprakelijkheid. Een handig overzicht van alle vormen vind je op https://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschap#Overzichtstabel

Sinds je voor de bvba mag volstaan met één vennoot (jijzelf) is dit de meest logische en meest gebruikte vennootschapsvorm voor alleenstaande starters. Het grootste nadeel voor een starter is dat je langs de notaris moet en een kapitaal moet ophoesten. In de praktijk valt dit mee, omdat je van het totale kapitaal van 18.550 euro slechts 20% bij de oprichting moet volstorten. Eens de bvba opgericht kun je dat geld gewoon gebruiken voor je werking. Let wel op: bij een eventueel faillissement zal de curator het saldo van het kapitaal wel bij je opeisen. Het voordeel van een bvba ten opzichte van een eenmanszaak is de beperkte aansprakelijkheid (zoals de naam zegt).

Ben je geen handelaar en koop je geen goederen en diensten in om die met winst te verkopen? Dan is je risico eigenlijk niet zo groot, want buiten je boekhouder heb je weinig recurrente leveranciers. Zeker als je pas start met je zelfstandige activiteiten kun je een tijdlang onder eigen naam opereren. Let wel: in dit geval maakt de fiscus geen onderscheid tussen je commerciële activiteiten en je privé-patrimonium. Fiscaal gebeurt alles via je aangifte in de personenbelasting. Je hebt wel recht op de normale aftrekposten en ook de BTW op een aantal aankopen of andere kosten (bureaumateriaal, meubels, energie, telecom, …) kun je aftrekken. Later, als je al wat verdiend hebt, kun je dan nog altijd een vennootschap oprichten. 

In team

Zijn jullie met ten minste twee partners/oprichters? Dan is een vennootschap noodzakelijk. Voor starters is de bvba de meest aangewezen en gebruikte rechtsvorm. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een geval apart. Het is een heel oude vennootschapsvorm die een belangrijk voordeel heeft: is heel eenvoudig om werkend vennoot te worden (en ook om weer uit te treden), ook als de vennootschap al opgericht is. De CVBA laat zo toe om, naarmate je groeit, bijkomende werkende vennoten aan te trekken als alternatief voor het aanwerven van personeel. Het kapitaal van een CVBA bestaat uit een vast gedeelte (het startkapitaal van 18.550 euro) en een variabel gedeelte, waarvoor geen minimum bestaat. Nieuwe werkende vennoten kunnen zich zonder veel formaliteiten inkopen via dat variabel kapitaal.

De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

De naamloze vennootschap

Er zijn maar weinig starters die meteen een NV oprichten, tenzij ze met belangrijke investeerders werken, die mee bijdragen om het aanzienlijke verplichte beginkapitaal van 61.500 euro op te hoesten. Gezien dit hoge kapitaal heeft de NV wel een voetje voor bij de banken. De andere verschillen met de bvba situeren zich vooral in de organisatie van het bestuur (raad van bestuur i.p.v. zaakvoerders.

http://www.vlaanderenonderneemt.be/start/stap-1-kies-de-geschikte-ondernemingsvorm#Vennootschap

Tony Meesdom -

woensdag 23 augustus 2017

 • Wat zijn de nieuwe regels voor het oprichten van een vennootschap vanaf midden 2019

  Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Sprong in het diepe of eerst even de temperatuur nemen? Zelfstandige in bijberoep

  Helemaal op je eigen benen gaan staan is een grote stap in je leven. Sommigen stellen dat moment nog wat uit en gaan aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Dat wil zeggen dat je, naast (meestal na) je job als loontrekkende een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Van idee tot plan

  Heb je een idee om een eigen zaak te starten? Dan heb je om te beginnen een goed plan nodig. Een businessplan. Dat moet als je een vennootschap wil oprichten. Zonder ten minste een financieel plan kan en mag de notaris geen oprichtingsakte opstellen. Maar het moet vooral omdat je zonder plan niet weet waar je begint of waar je eindigt. Geen plan is geen zaak, punt. Zelfs succesvolle starters die ‘er in gerold zijn’ - wat wel eens gebeurt - hebben na de eerste fase de koppen moeten bij elkaar steken om het eerste succes structuur en richting te geven.

  Lees verder

 • Wat doet de notaris?

  Als je een vennootschap wil starten, moet je wettelijk verplicht langs de notaris gaan. Waarom? Simpel: een vennootschap - ook een éénpersoons-bvba - kun je enkel oprichten via een notariële of ‘authentieke’ akte. Daarom dus. Maar om nog veel meer redenen.

  Lees verder

 • Stappenplan bij de opstart van een zaak

  Bij het opstarten van een zelfstandige activiteit is het belangrijk dat je van bij de start in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Overleg met je boekhouder over de te nemen stappen.

  Lees verder

 • Deel een zonnepaneel

  Zonnepanelen zijn al een tijdje aan een opmars bezig, maar appartementsgebouwen blijven achterop hinken. De Brusselse start-up Power2Apartments laat eigenaars van appartementen zonnepanelen delen.

  Lees verder

 • Digitale oplossing voor kinderen met epilepsie in de klas

  Start-up Epihunter ontwikkelde een digitale oplossing die de impact van epilepsie op het dagelijkse leven vermindert. Business Angels van BAN Vlaanderen investeren samen met JIDOKA en BlueHealth Innovation Fund 250.000 euro in deze starter.

  Lees verder

 • Mag jij wel zelfstandige worden?

  Je mag nog zo overtuigd zijn van je eigen kunnen, als je een bedrijf wil starten, moet je wel de nodige geloofsbrieven kunnen voorleggen. De overheid wil namelijk wel weten of jij wel uit het goede hout gesneden bent, lees: bekwaam genoeg bent om een bedrijf te runnen en te leiden.

  Lees verder

 • Zo word je een gelukkige ondernemer

  Ondernemen is een werkwoord. Iedereen die op zijn eigen tempo zijn ding kan doen heeft het recht om daar ook gelukkig van te worden. Soms staan er wel enkele vaste nalatigheden en praktische bezwaren in de weg van dat geluk. Iedereen die van zijn idee een welvarend bedrijf wil maken, zal moeten rekening houden met enkele principiële spelregels die bepalend zijn voor geluk of verdriet. Zorg dat je op eventuele tegenslagen voorbereid bent. Hieronder enkele vuistregels.

  Lees verder