Even nadenken. Het sociaal statuut van de zelfstandige. Voordelen...

Maak vanaf dag één afspraken met banken

Mag je kosten en investeringen gedaan vóór de start als zelfstandige nadien nog inbrengen?

dinsdag 22 augustus 2017

Tony Meesdom -

Om deze vraag te beantwoorden moeten we een onderscheid maken tussen een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een bureau of een laptop) en een uitgave die geen investering is en rechtstreeks in de beroepskosten wordt afgetrokken (bijvoorbeeld de aankoop van een professioneel handboek).

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:

Sandra is in 2017 afgestudeerd en begint in juli 2017 te werken als loontrekkende. Met het oog op haar latere zelfstandige activiteit koopt Sandra al tijdens de zomermaanden van 2017 een aantal gespecialiseerde boeken (vakliteratuur). Dit is een gewone uitgave die niet als investering kan beschouwd worden.

Kan Sandra deze uitgave later nog inbrengen? Dat hangt af van de startdatum van haar zelfstandige activiteit. Indien ze nog in 2017 als zelfstandige van start gaat, kan ze de kost ‘in principe’ nog inbrengen. Dit houdt in dat ze wel moet kunnen bewijzen dat ze deze uitgave daadwerkelijk heeft gedaan om als zelfstandige te kunnen starten en dat ze dit deed met het oog op het verwerven van belastbare beroepsinkomsten. Indien Sandra in 2018 zou starten, zal de fiscus de kost fiscaal verwerpen wegens het zogenaamde ‘eenjarigheidsbeginsel’. Een uitgave kan maar ingebracht worden indien deze gedaan is tijdens hetzelfde jaar waarin de beroepsinkomsten (uit de activiteit waarop de uitgave betrekking heeft) belastbaar zijn.

Wat indien Sandra tijdens de zomermaanden van 2017 een investering doet, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een bureau? Dan geldt het eenjarigheidsbeginsel niet. Met andere woorden, Sandra mag vanaf het jaar 2018 de op dat ogenblik geldende reële waarde in mindering brengen (d.i. fiscaal afschrijven) van haar beroepsinkomsten.

Afschrijven of onmiddellijk  als kost inbrengen?

Goederen die niet duurzaam in de onderneming aangewend worden, mogen onmiddellijk en volledig in de kosten opgenomen worden (bijvoorbeeld klein kantoormateriaal). Dit zijn geen investeringen.

Goederen die wel duurzaam zijn, met een zogenaamde economische levensduur van meer dan één jaar, zijn investeringen (auto, meubilair, laptop, enz.). Investeringsuitgaven mogen slechts geleidelijk ten laste genomen worden door middel van een jaarlijkse afschrijving, gespreid over de vermoedelijke gebruiksduur binnen de onderneming.

Voorbeelden:

Kantoor- en handelsgebouw: 3%

woning: 3%

installaties, machines en uitrusting: 10%

software: 20%

Opgelet, sommige activa kunnen niet afgeschreven worden. Dit is o.a. het geval voor de aankoopprijs van een grond.

Info: www.sbb.be

 • KMO-cofinanciering en Winwinlening

  Naast de Startlening+ heeft de PMV/z nog andere interessante kredietformules voor startende en jonge ondernemingen. Met deze formules kun je meer dan geld lenen dan via de Startlening+

  Lees verder

 • De startlening

  Tenzij je op freelancebasis een dienst gaat aanbieden (bv. social media management of copywriting), heb je om een zaak te starten een beginkapitaal nodig. Wil je een vennootschap oprichten, dan moet je minimaal 6.200 euro ophoesten. Heb je dat geld niet, dan moet je het ergens anders halen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want, tenzij je een reeds bestaande, goed lopende zaak overneemt, is het risico dat je zaak niet van de grond komt heel reëel.

  Lees verder

 • Crowdfunding. Communicatie is belangrijk

  Geld vinden voor een nieuwe zaak is geen sinecure. Je moet goeie papieren kunnen voorleggen om banken, overheidsfondsen of privé-investeerders te overtuigen. Sinds de opkomst van het internet is crowdfunding aan een opmars toe. De idee is ouder dan het internet (denk aan fundraising voor het goede doel, wat zo oud is als de straat), maar het online gebeuren maakt het ophalen van geld bij heel veel mensen een stuk eenvoudiger en sneller.

  Lees verder

 • Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

  Je hebt boekhouders en je hebt accountants. Wie doet wat en waarvoor kies je? Het verschil is voor een buitenstaander allerminst duidelijk. We proberen hier wat klaarheid te scheppen. Volgens de Belgische wet zijn het twee verschillende beroepen.

  Lees verder

 • Waarom je een extern boekhouder of accountant nodig hebt

  Of je nu alleen gaat werken of met personeel, voor eigen rekening of via een vennootschap, eens je zelfstandige wordt, heb je een boekhouder of accountant nodig. Denk je er aan om het zelf te doen? Ga dan snel in een hoekje zitten tot het over is. Je hebt er geen idee van hoe arbeidsintensief en ingewikkeld de hele financiële, administratieve en fiscale papierwinkel is die de wetgever aan zelfstandigen en bedrijven oplegt.

  Lees verder

 • Maak vanaf dag één afspraken met banken

  Het financieel beleid van een onderneming is medebepalend voor het succes dat een bedrijf al dan niet kan boeken. Daarom is het belangrijk duidelijk afspraken te maken met banken van bij de start. Een bank is leverancier van vele diensten op het gebied van financieel advies. Het is belangrijk dat je van bij de eerste stap een goede relatie opbouwt met de bankier(s) van je keuze. Dat doe je in de eerste plaats door een financiële instelling te kiezen op basis van de service die deze bankinstellingen bereid zijn te verlenen.

  Lees verder

 • Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

  Je hebt boekhouders en je hebt accountants. Wie doet wat en waarvoor kies je? Het verschil is voor een buitenstaander allerminst duidelijk. We proberen hier wat klaarheid te scheppen. Volgens de Belgische wet zijn het twee verschillende beroepen.

  Lees verder

 • Fiscale optimalisatie

  OK, voor een starter is dit een luxeprobleem. Je uitgaven zijn – zeker het eerste jaar – grote dan je inkomsten, dus betaal je wellicht een tijdlang geen belastingen. Maar als je bedrijfsraket na enige tijd lift off krijgt, dan begint vadertje staat in zijn handen te wrijven... Op dat moment heb je een goeie boekhouder nodig. Liefst een die ook van fiscaliteit behoorlijk wat kaas gegeten heeft.

  Lees verder

 • Crowdfunding. Communicatie is belangrijk

  Geld vinden voor een nieuwe zaak is geen sinecure. Je moet goeie papieren kunnen voorleggen om banken, overheidsfondsen of privé-investeerders te overtuigen. Sinds de opkomst van het internet is crowdfunding aan een opmars toe. De idee is ouder dan het internet (denk aan fundraising voor het goede doel, wat zo oud is als de straat), maar het online gebeuren maakt het ophalen van geld bij heel veel mensen een stuk eenvoudiger en sneller.

  Lees verder

 • Even nadenken. Het sociaal statuut van de zelfstandige. Voordelen & nadelen

  Vooraleer je de stap zet naar een zelfstandigenstatuut moet je toch even stilstaan bij de voor & nadelen. Als loontrekkende in dienst van een werkgever geniet je van een hoge mate van bescherming. Je hebt de zekerheid van je maandelijks loon. Je hebt daarbovenop allerlei voordelen, zoals een 13de maand, dubbel vakantiegeld, je loon loopt een tijd door als je ziek bent, je geniet van een door de werkgever betaalde hospitalisatieverzekering, je krijgt maaltijdcheques en een tussenkomst in je vervoerskosten.

  Lees verder

 • Mag je kosten en investeringen gedaan vóór de start als zelfstandige nadien nog inbrengen?

  Om deze vraag te beantwoorden moeten we een onderscheid maken tussen een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een bureau of een laptop) en een uitgave die geen investering is en rechtstreeks in de beroepskosten wordt afgetrokken (bijvoorbeeld de aankoop van een professioneel handboek).

  Lees verder

 • De startlening

  Tenzij je op freelancebasis een dienst gaat aanbieden (bv. social media management of copywriting), heb je om een zaak te starten een beginkapitaal nodig. Wil je een vennootschap oprichten, dan moet je minimaal 6.200 euro ophoesten. Heb je dat geld niet, dan moet je het ergens anders halen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want, tenzij je een reeds bestaande, goed lopende zaak overneemt, is het risico dat je zaak niet van de grond komt heel reëel.

  Lees verder