VDAB jouw partner in rekrutering en selectie

De baas moet (nogal) wat

Het sociaal secretariaat regelt personeelszaken

dinsdag 22 augustus 2017

Tony Meesdom -

Van zodra je met personeel gaat werken, is het verstandig aan te sluiten bij een erkend sociaal secretariaat dat dan in jouw plaats de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten zal vervullen die betrekking hebben op de tewerkstelling van personeel.

De erkende sociale secretariaten zijn opgericht op initiatief van bepaalde werkgeverskringen met de bedoeling de aangesloten werkgevers bijstand te verlenen bij het vervullen van hun diverse verplichtingen.

Wat doet een sociaal secretariaat?

 •                 Een aansluitingsnummer aanvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 •                 Aansluiting aanvragen bij een compensatiekas voor Kinderbijslag voor Werknemers. In principe is de keuze vrij maar werkgevers van sommige sectoren (zoals                 Horeca) zijn verplicht te sluiten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslagen voor Werknemers (RKW)
 •                 Elke werkgever die arbeiders of leerjongens arbeiders tewerkstelt, moet zich aansluiten bij de voor zijn activiteit bevoegde kas voor een vakantiefonds.
 •                 Een verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen bij een officieel erkende verzekeringsmaatschappij afsluiten.
 •                 Oprichten van een interne dienst voor preventie en bescherming en aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming.
 •                 Aan het ontvangkantoor van de directe belastingen waarvan men afhangt vragen bij welke dienst de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet gestort worden.
 •                 Een arbeidsreglement opmaken en het op een zichtbare plaats aanplakken.
 •                 In het geval dat persoonlijke gegevens van natuurlijke personen bewaard worden (niet van vennootschappen), een verklaring afleggen bij de Commissie voor                   de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 •                 Zich aansluiten bij een paritaire commissie.
 •                 In de bouwsector moet men zich inschrijven bij de vergoedingskas van de werkgevers.
 •                 Voor de aanwerving van een buitenlandse arbeidskracht zijn specifieke bepalingen.
 •                 Verplicht melden van elke wijziging in het personeelsbestand (aanwerving of vertrek), via een DIMONA aan de RSZ.
 •                 Het onthaal van nieuwe werknemers organiseren.

Sommige sociale secretariaten hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde sector. In dat geval is het verstandig je aan te sluiten bij dat specifieke sociaal secretariaat, omdat er van uitgegaan kan worden dat dit sociaal secretariaat de meeste expertise heeft in deze sector en bijgevolg ook de meeste geschikte diensten zal kunnen bewijzen.

Vraag ook raad aan je boekhouder.

Info:

www.socialsecurity.fgov.be/links/secretariaten/atm

 • Je eerste medewerker

  Het is zover! Je hebt je eerste targets gehaald, en het is tijd om te beginnen groeien. Dat kun je niet alleen, daar heb je mensen voor nodig. Je accountant heeft het licht op groen gezet en je gaat je eerste werknemer aanwerven. Maar wacht even... die moet je wel eerst vinden. Welkom in the War for Talent...

  Lees verder

 • Uitzendarbeid

  Heb je enkel tijdelijk personeel nodig of vind je het voorlopig nog te link om zelf al iemand in dienst te nemen, dan kun je een beroep doen op interimkrachten, ook wel uitzendkrachten genoemd.

  Lees verder

 • Je verplichtingen als werkgever

  Als (kandidaat-) werkgever zie je een heel erg groot pak administratieve en andere verplichtingen op je afkomen. Eerst en vooral is er je verplichting om je werknemer op tijd te betalen. Je kunt niet vandaag iemand aanwerven en na een half jaar alweer ontslaan omdat je het loon en de sociale bijdragen niet meer kunt betalen. Dat is heel slecht voor je imago en voor je eigen motivatie.

  Lees verder

 • De baas moet (nogal) wat

  Je eigen baas zijn is al niet simpel. De baas zijn over anderen is dat nog minder. Om zelfstandige te worden (en te blijven) moet je door een woud van sociale, fiscale en andere wetgeving. De dag dat je personeel aanwerft, wordt dat een oerwoud.

  Lees verder

 • Het sociaal secretariaat regelt personeelszaken

  Van zodra je met personeel gaat werken, is het verstandig aan te sluiten bij een erkend sociaal secretariaat dat dan in jouw plaats de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten zal vervullen die betrekking hebben op de tewerkstelling van personeel. 

  Lees verder

 • VDAB jouw partner in rekrutering en selectie

  Medewerkers in dienst nemen is een belangrijke stap voor elke ondernemer. Ben je op zoek naar (nieuw) personeel? Wil je medewerkers opleiden? Of heb je hr-problemen? VDAB heeft alles in huis om je professioneel te begeleiden.

  Lees verder

 • Het sociaal secretariaat regelt personeelszaken

  Van zodra je met personeel gaat werken, is het verstandig aan te sluiten bij een erkend sociaal secretariaat dat dan in jouw plaats de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten zal vervullen die betrekking hebben op de tewerkstelling van personeel. 

  Lees verder

 • Personeel aanwerven

  In het leven van een ondernemer komt er een moment dat hij of zij moet beslissen: groeien we verder of doen we voort met wat we hebben? Het klassieke antwoord is: stilstaan is achteruitgaan, dus: GROEIEN.

  Lees verder

 • Je verplichtingen als werkgever

  Als (kandidaat-) werkgever zie je een heel erg groot pak administratieve en andere verplichtingen op je afkomen. Eerst en vooral is er je verplichting om je werknemer op tijd te betalen. Je kunt niet vandaag iemand aanwerven en na een half jaar alweer ontslaan omdat je het loon en de sociale bijdragen niet meer kunt betalen. Dat is heel slecht voor je imago en voor je eigen motivatie.

  Lees verder

 • Uitzendarbeid

  Heb je enkel tijdelijk personeel nodig of vind je het voorlopig nog te link om zelf al iemand in dienst te nemen, dan kun je een beroep doen op interimkrachten, ook wel uitzendkrachten genoemd.

  Lees verder

 • Je eerste medewerker

  Het is zover! Je hebt je eerste targets gehaald, en het is tijd om te beginnen groeien. Dat kun je niet alleen, daar heb je mensen voor nodig. Je accountant heeft het licht op groen gezet en je gaat je eerste werknemer aanwerven. Maar wacht even... die moet je wel eerst vinden. Welkom in the War for Talent...

  Lees verder

 • De baas moet (nogal) wat

  Je eigen baas zijn is al niet simpel. De baas zijn over anderen is dat nog minder. Om zelfstandige te worden (en te blijven) moet je door een woud van sociale, fiscale en andere wetgeving. De dag dat je personeel aanwerft, wordt dat een oerwoud.

  Lees verder