TIME OUT ! IS JE BUSINESS-IDEE/VERDIENMODEL REALISTISCH?

Plannen om een eigen zaak te starten? De Vlaamse...

Bescherm je idee

woensdag 23 augustus 2017

Tony Meesdom -

Sommige starters baseren – zeer terecht – hun zelfstandige activiteit of hun bedrijf op een innoverend idee. Niet elk vernieuwend idee is een commercieel succes maar het is alvast een aan te moedigen motief om een activiteit of een bedrijf te starten. Er bestaan verschillende soorten intellectuele eigendommen zoals het merkenrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, naburige rechten, kwekersrecht, chiprecht, handelsnaamrecht en portretrecht. Ze hebben elk verschillende rechten van aard, omvang en duur. Een overzicht.

Wat is een merk?

Als merk wordt beschouwd alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van producten of verpakking, om het product of dienst van een onderneming te kunnen onderscheiden. Bij het zien van het teken moet de consument of klant weten dat het product of de dienst afkomstig is van één onderneming. De inschrijving van het merk geeft je een bescherming voor een bepaalde duur en laat je toe om je te verzetten tegen namaak. Om geldig te zijn moet het merk kenmerkend, geoorloofd en beschikbaar zijn. Iedereen, dus elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, kan een merk deponeren. Een merk kan voor de gehele Benelux, voor de gehele Europese Unie of per land internationaal geregistreerd worden. Je kan dit zelf regelen of je kan beroep doen op een gespecialiseerde adviseur die voor jou de administratieve formaliteiten regelt.

Wat zijn tekeningen en modellen?

Je kan een product of een deel van een product beschermen door tekeningen en modellen ervan te registreren. Dit uiterlijk van het product wordt gekenmerkt door lijnen, omtrek, kleur, vorm, opbouw, materiaal van het product zelf of van zijn versiering. De inschrijving van een tekening of model geeft je een bescherming voor een bepaalde periode en je kan ze gebruiken om je te verzetten tegen namaak. Iedereen kan een tekening of een model deponeren. De bescherming van een tekening of een model op het Belgisch grondgebied kun je krijgen via een Benelux tekening of model die het grondgebied van de 3 Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) betreft. Je kan dit zelf regelen of de hulp inroepen van een gespecialiseerde adviseur.

Wat is een octrooi?

Een octrooi (of patent) is een exclusief en tijdelijk recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding. Meestal gaat het om een product, een methode of een gebruik met een technische inslag. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen. Octrooien worden alleen verleend op octrooieerbare uitvindingen, waarmee een stuk techniek bedoeld wordt. Een puur abstract iets, zoals een foto of een tekst, is geen techniek en kan dus niet met een octrooi beschermd worden. Er zijn drie voorwaarden waaraan een octrooi moet voldoen: de uitvinding moet nieuw zijn, op uitvinderwerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. De octrooirechten zijn beperkt in België maar je kan ook opteren voor een Europees octrooi of een internationaal octrooi. Voor wat de nieuwheid van een uitvinding betreft kan je bij de Sectie Octrooi-informatie van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) een onderzoek doen of laten doen. Bij DIE kan je naast Belgische, ook Europese (met aanduiding van meer dan 30 landen) en internationale (PCT) (met aanduiding van meer dan 100 landen) octrooiaanvragen indienen.

Wat zijn auteursrechten?

Het auteursrecht (of copyright) is het recht van de auteur van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Dit recht ontstaat vanzelf bij de creatie van het werk en is beperkt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Belangrijk is het kunnen bewijzen wanneer jouw werk ontstaat want je hoeft vooraf geen enkele formaliteit te vervullen. Oorspronkelijk had dit enkel betrekking op boeken maar tegenwoordig ontstaat dit recht ook bij het creëren van ideeën, software, foto’s, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, journalistiek werk en elk ander product dat het resultaat is van de creativiteit van de bedenker. In België zijn Sabam en Sofam bijvoorbeeld organisaties die waken over het auteursrecht en zorgen voor het ontvangen van de auteursrechtelijke gelden en deze overmaakt aan de bij deze organisatie aangesloten auteurs. Ook Reprobel is een overkoepelende organisatie die belast is met de inning en het beheer van de kopieerrechten en het leenrecht. Zij verdelen aan auteurs en uitgevers een vergoeding voor elke privékopie van door het auteursrecht beschermde grafische werken zoals boeken, tijdschriften en dagbladen bijvoorbeeld.

Wie is eigenaar van een idee?

Wie kan aantonen dat hij het eerst een idee of een uitvinding heeft bedacht, is automatisch eigenaar van de idee en van het auteursrecht. Hoe kan men dit bewijzen? Vroeger was het gebruikelijk dat de bedenker van een idee zichzelf een aangetekende brief schreef met de omschrijving van het idee en de creatiedatum, zijnde de datum van de verzending van het aangetekend schrijven. Ondertussen heeft het “Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom” (BBIE) dit systeem gemoderniseerd via “i-Depot Envelop”. Stel dat je een nieuwe lijn meubelen bedenkt of de naam voor een nieuw tijdschrift. Even later moet je vaststellen dat iemand anders met deze creatie aan de haal gaat. Hoe kan je bewijzen dat jij – en niemand anders – de eerste bedenker van het idee of van de creatie bent? Je moet de datum van de creatie (door jou) kunnen aantonen. Met dat doel creëerde het BBIE de i-Depot Envelop. Deze i-Depot Envelop bestaat uit twee delen. De gebruiker stopt in beide delen een identiek document waarin hij zijn creatie omschrijft. Hij stuurt het geheel terug naar het BBIE. Bij ontvangst perforeert het BBIE de envelop met een datum en een identificatienummer en stuurt één deel terug. Het tweede deel wordt ongeopend gedurende vijf jaar in de archieven van het BBIE bewaard. Deze periode kan onbeperkt verlengd worden. Aanbevolen wordt het teruggestuurde deel niet te openen. Zo blijft de inhoud geheim. Deze procedure kost € 50.

 

 

 • Je idee beschermen

  Eureka! Je hebt een lumineus idee, waarmee je aan de slag wil. Gefeliciteerd. En nu - eerste werk - een octrooi aanvragen. Een wat? Een octrooi. Want er zijn kapers op de kust. Copycats die met je idee aan de haal gaan en er zelf geld willen mee verdienen. Vergelijk het met de auteursrechten van een schrijver of songwriter. Die zijn door de wet beschermd tegen plagiaat. Hetzelfde is mogelijk voor je schitterend businessidee. Daarvoor moet je een octrooi of patent aanvragen.

  Lees verder

 • Innovatie houdt niet op bij technologie

  Bij het woord innovatie denk je allicht meteen aan technologie of digitale toestanden. Maar innovatie is heel wat meer. Innoveren is vernieuwen, en dat kun je in alle mogelijke sectoren en op alle mogelijke manieren. Zo maakt Uber wel gebruik van het internet en een app, maar aan de basis ligt een nieuwe kijk op personenvervoer en hoe dat te organiseren. Dat heeft niks met technologie te maken, maar met een andere manier van denken. In zekere zin is Uber veel ‘disruptiever’ dan alle robots van de wereld.

  Lees verder

 • Hoe ver draagt je idee?

  Zoals we al vertelden: alles begint met een idee. Dat idee kan heel vernieuwend zijn of net heel gewoon, maar wel ‘boef er op’. Het kan een oplossing bieden voor een nieuwe behoefte of een nieuwe, betere oplossing voor een oude behoefte. Eten moeten we allemaal en we houden allemaal wel eens van een snelle hap. Maar degene die een ouwe VW-bus omtoverde tot een Streetfood car had wel een goed idee te pakken waar de hamburgerkoningen van deze wereld niet aan gedacht hadden.

  Lees verder

 • Een zaak starten is innoveren

  Of je nu de ‘app die alle apps overbodig maakt’ hebt ontwikkeld of een fietsenrepairshop wil opzetten, aan innoveren ontkom je als starter niet. De tijd dat bedrijven over de generaties heen nauwelijks veranderden, is lang voorbij. Vandaag evolueert de wereld zo snel, dat je als ondernemer eigenlijk constant moet innoveren om succes te boeken. Hou er dus rekening mee dat het product of dienst die je vandaag aanbiedt niet dezelfde zijn als waarmee je over een jaar of vijf je kost gaat verdienen.

  Lees verder

 • Over merkenrecht

  Er bestaat een wettelijk verschil tussen je bedrijfsnaam en je eventuele merknaam. Dat heeft dan vooral te maken met de bescherming ervan

  Lees verder

 • Plannen om een eigen zaak te starten? De Vlaamse overheid kan u helpen

  Bij de opstart van een eigen zaak komt er heel wat kijken. Daarom ondersteunt Agentschap Ondernemen verschillende coaching- en adviestrajecten voor startende ondernemers.

  Lees verder

 • Starten met je eigen zaak doe je zo!

  Tim van KBC legt je voor de camera's van WeZooz Academy uit hoe je best met je eigen zaak begint

  Lees verder

 • Plannen om een eigen zaak te starten? De Vlaamse overheid kan u helpen

  Bij de opstart van een eigen zaak komt er heel wat kijken. Daarom ondersteunt Agentschap Ondernemen verschillende coaching- en adviestrajecten voor startende ondernemers.

  Lees verder

 • Een zaak starten is innoveren

  Of je nu de ‘app die alle apps overbodig maakt’ hebt ontwikkeld of een fietsenrepairshop wil opzetten, aan innoveren ontkom je als starter niet. De tijd dat bedrijven over de generaties heen nauwelijks veranderden, is lang voorbij. Vandaag evolueert de wereld zo snel, dat je als ondernemer eigenlijk constant moet innoveren om succes te boeken. Hou er dus rekening mee dat het product of dienst die je vandaag aanbiedt niet dezelfde zijn als waarmee je over een jaar of vijf je kost gaat verdienen.

  Lees verder

 • Bescherm je idee

  Sommige starters baseren – zeer terecht – hun zelfstandige activiteit of hun bedrijf op een innoverend idee. Niet elk vernieuwend idee is een commercieel succes maar het is alvast een aan te moedigen motief om een activiteit of een bedrijf te starten. Er bestaan verschillende soorten intellectuele eigendommen zoals het merkenrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, naburige rechten, kwekersrecht, chiprecht, handelsnaamrecht en portretrecht. Ze hebben elk verschillende rechten van aard, omvang en duur. Een overzicht.

  Lees verder

 • Je idee beschermen

  Eureka! Je hebt een lumineus idee, waarmee je aan de slag wil. Gefeliciteerd. En nu - eerste werk - een octrooi aanvragen. Een wat? Een octrooi. Want er zijn kapers op de kust. Copycats die met je idee aan de haal gaan en er zelf geld willen mee verdienen. Vergelijk het met de auteursrechten van een schrijver of songwriter. Die zijn door de wet beschermd tegen plagiaat. Hetzelfde is mogelijk voor je schitterend businessidee. Daarvoor moet je een octrooi of patent aanvragen.

  Lees verder

 • Innovatie houdt niet op bij technologie

  Bij het woord innovatie denk je allicht meteen aan technologie of digitale toestanden. Maar innovatie is heel wat meer. Innoveren is vernieuwen, en dat kun je in alle mogelijke sectoren en op alle mogelijke manieren. Zo maakt Uber wel gebruik van het internet en een app, maar aan de basis ligt een nieuwe kijk op personenvervoer en hoe dat te organiseren. Dat heeft niks met technologie te maken, maar met een andere manier van denken. In zekere zin is Uber veel ‘disruptiever’ dan alle robots van de wereld.

  Lees verder